Live Heatpump

Het meetsysteem

Er wordt veel verteld en geschreven over verwarmingsystemen en hun rendement. Zelfs architecten en installateurs zien door de bomen het bos niet meer. Zo zijn er ook nog heel wat vragen over lucht/water warmtepompen, die sterk in opmars zijn omdat ze mileurvriendelijk en zuinig zijn.

Hoewel lucht-water warmtepompen sterk in opmars zijn, zijn er nog heel wat vragen.

 • Kan een woning echt voldoende verwarmd worden met slechts 9kW?
 • Hoeveel warmte levert een warmtepomp als het buiten vriest en wat is dan het rendement?
 • Wat is de impact van isolatie op het energieverbruik van een woning?
 • Warmtepompen werken op elektriciteit. Is dat niet duur?
 • De buitenunit bevriest. Is de ontdooicyclus effectief?
 • Is een warmtepomp echt milieuvriendelijker dan een condenserende gasketel?
 • Levert de boiler voldoende warm sanitair warm water voor het hele gezin?
 • Hoeveel warmte leveren de zonnecollectoren aan de boiler?

U vindt hier alvast het antwoord op heel wat vragen.

General warmtepompen en Sunstage zonneboilers tonen betere energieprestaties dan de beste condenserende gasketel. Met COP*-cijfers tussen 3,6 en 4,7 kan dat niet anders.

General warmtepompen presteren beduidend beter dan de beste condenserende gasketels en mazoutketels, zowel qua verbruik als CO2-uitstoot. Om dat te bewijzen hebben we in verschillende huizen in België en Nederland meetapparatuur geplaatst bij een aantal warmtepompen en een paar gasketels. De locaties zijn bewust geografisch verspreid om met klimaatverschillen rekening te houden. Sinds juni 2011 kan u ook de prestaties van een Poolstage zwembadwarmtepomp volgen. U kan de resulaten hier 'live' volgen en vergelijken. Binnenkort wordt er ook een mazoutketel aan de metingen toegevoegd.

De meetgegevens worden nauwkeurig geregistreerd en ieder uur opgeslagen. Twee keer per etmaal wordt deze data draadloos verzonden naar een server. Via een webinterface worden de resultaten op deze website getoond, met updates om 9u's morgens en 17u 's avonds. Zo kunt u zelfs de impact van de dag- en de nachttemperaturen mooi op de voet volgen.

* COP staat voor Coefficient of Performance. COP is de verhouding tussen opgenomen en geleverde energie. General warmtepompen verbruiken dus een minimum aan primaire energie, en ze stoten veel minder CO2 uit dan een gas- of stookolieketel.

Wat wordt gemeten?

Het meetsysteem registreert alle belangrijke parameters en toont die via een overzichtelijke interface op deze website. Wilt u echt weten wat een degelijke lucht-water warmtepomp presteert? Neem dan even de tijd en vergelijk de resultaten op de Live Heatpump monitor.

 • De warmteproductie voor CV (Centrale Verwarming)
 • De warmteproductie voor SWW (Sanitair Warm Water)
 • Temperatuurinfo
 • Warmteverliezen
 • Het verbruik van SWW
 • Het verbruik in €
 • De CO2 uitstoot
 • Het primaire energieverbruik

De monitor verschaft u tevens gedetailleerde informatie over:

 • De woning, haar karakteristieken en bewoners
 • De warmteproductie voor SWW (Sanitair Warm Water)
 • De meetopstelling

Gerechtsexpert

ExpertsHet project staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Deze zal op onverwachte momenten de meters controleren. Daarnaast onderzoekt gerechtsexpert ir. Jef Bobbaers met specifieke kennis het hele project op het vlak van formules, tellers, methodiek enz.

De meetresultaten zijn dus wetenschappelijk onderbouwd! Live Heatpump is meer dan een commerciële aardigheid. Het gaat ons om het betrouwbaar weergeven van het jaarrendement.Resultaten Live Heat Pump kloppen

Tijdens het voorjaar werden alle woningen door een deurwaarder bezocht om de tellerstanden op te nemen en te vergelijken met de website.
Gerechtsexpert Ir. Jef Bobbaers: 'In eerste instantie controleerde ik of de echte tellerstanden overeenstemden met de waarden weergegeven op de website. Daarna stuur ik gerechtsdeurwaarders op pad om de tellerstanden te plaatse te gaan opnemen. Ik stelde vast dat de verschillen tussen de opnames in de verschillende woningen en de waarden weergegeven op de website verwaarloosbaar zijn. Zeer kleine verschillen, meestal cijfers na de komma, zijn normaal in dit soort metingen waarbij er een communicatie met een externe server wordt opgezet. Enkel voor de woning in Mormont (B) bleek de tellerstand abnormaal af te wijken. Maar na onderzoek bleek dat dit hoofdzakelijk te wijten was aan het ophalen van de verkeerde gegevenskolom uit de database. Conclusie: de metingen en website zijn betrouwbaar!'

Lees hier het verslag van de gerechtsexpert en gerechtsdeurwaarders.

opname meterstanden Berkelland (NL) - GGN Tijhuis & partners
opname meterstanden Dikkebus (B) - gerechtsdeurwaarder W. Honoré
opname meterstanden Morlanwelz (B) - gerechtsdeurwaarder A. Niedworak
opname meterstanden Mormont (B) - gerechtsdeurwaarder B. Sikivie & B. Melotte
opname meterstanden Puurs (B) - gerechtsdeurwaarderJ. Wouters
opname meterstandenSchiermonnikoog - gerechtsdeurwaarder R.A.J. Brouwer
besluit - gerechtsdeurwaarder J. Bobbaers